top of page
คีออส ขนาด 3x3.6 ม.

คีออส ขนาด 3x3.6 ม.

>> หลังนี้เป็นผลงานร้านคีออสสไตล์มูจิขนาด หน้ากว้าง 3 เมตร ยาว 3.6 เมตร ประตูและขอบหน้าต่างตกแต่งใช้วัสดุไม้จริง ผนังบ้านเป็น