top of page
นอร์ดิก 3.5x6ม. 1น้ำ มีระเบียง

นอร์ดิก 3.5x6ม. 1น้ำ มีระเบียง

>>บ้านพักทรงนอร์ดิกขนาด 3.5x6 เมตร ที่มาพร้อมกับระเบียงกว้าง 3 เมตรและมีหลังคาปิดด้านบน ตัวบ้านมีความสูง 2.8 เมตร ผนังภายนอกใช้เป็นไม้ฝาเก